IMG_20190122_100737

M.S.Rajeshwari Iyer

PRINCIPAL - Social Studies
bindumol

Bindumol R

ASSISTANT TEACHER - Science, Chemistry and Biology
Shashikala

Shashikala C.V

ASSISTANT TEACHER - Hindi
AparnaVjoshi

Aparana V Joshi

ASSISTANT TEACHER - SCIENCE AND PHYSICS
lalithamba

Lalithamba

ASSISTANT TEACHER - KANNADA
shareena

Shareena B Y

ASSISTANT TEACHER - Social Science
rajalakshmi

Rajalakshmi Sundar

ASSISTANT TEACHER - MATHEMATICS
snehask

Sneha S.K

ASSISTANT TEACHER - ICT
rajum

Raju M

ASSISTANT TEACHER - Drawing (Art and Crafts)
avinash

Avinash H E

Physical Education Teacher - Sports and games
padmavathibai

Padmavathi Bai

ASSISTANT TEACHER - Hindi
lavanyap

Lavanya P

ASSISTANT TEACHER - MATHS
hamsavardhani

Hamsavardhini

ASSISTANT TEACHER - English, Computer, Life Skill
rajitha

Rajitha R

ASSISTANT TEACHER - Mathematics and Science
ambika

Ambika R

ASSISTANT TEACHER - Kannada
priya

Priya R

ASSISTANT TEACHER - NURSERY
Anuradha – 3

Anuradha D

ASSISTANT TEACHER - MATHEMATICS
shruta khurana

Shruta Khurana

ASSISTANT TEACHER - ENGLISH
renukakv

Renuka K V

ASSISTANT TEACHER - Maths
gouri venkatesh

Gouri Venkatesh

ASSISTANT TEACHER - SOCIAL SCIENCE
manjuladevi

Manjuladevi K

ASSISTANT TEACHER - yoga
manikarnika

Manikarnika J

ASSISTANT TEACHER - Music
jyothishree